Bestyrelse

Bestyrelsen på Fynbohus:

Fynbohus blev oprindelig oprettet i 1965, som et privat botilbud for voksne udviklings-hæmmede borgere fra hele landet.
I forbindelse med kommunesammenlægningerne i 1971, blev Fynbohus en selvejende institution, og fik driftsoverenskomst med den daværende Tjele Kommune.
Da en ny kommunesammenlægning gennemføres i 2007, bliver Tjele kommune en del af Viborg kommune.
Fynbohus forbliver en selvejende institution, og der er indgået en samarbejdsaftale såle-des at Fynbohus er en del af socialområdet i Viborg Kommune. Organiseret under SSO (Social Sundhed og Omsorg).
Fynbohus´ øverste ledelse består af en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer, samt en fuldtidsansat leder.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år af gangen.
Der gennemføres valg til bestyrelsen, i de samme år som der er kommunalvalg.

Bestyrelsens medlemmer :

Formand John Koldby – valgt af bestyrelsens øvrige medlemmer mail :jk7@viborg.dk
Dorthe Nielsen – medarbejderrepræsentant mail : don@viborg.dk
Henning Hansen – valgt af LEV, Viborg afdeling mail : hth@energimail.dk
Næstformand Ulla Serup Thomsen – valgt af Handicaprådet, Viborg Kommune mail : ullaserupthomsen@gmail.com
Birthe Harritz– valgt af byrådet i Viborg Kommune. mail : bxh@viborg.dk

Leder og sekretær for bestyrelsen Anne Vind mail : av1@viborg.dk

Sidst opdateret: 28.07.2018