Bestyrelse

Bestyrelsen på Fynbohus:

Fynbohus blev oprindelig oprettet i 1965, som et privat botilbud for voksne udviklings-hæmmede borgere fra hele landet.
I forbindelse med kommunesammenlægningerne i 1971, blev Fynbohus en selvejende institution, og fik driftsoverenskomst med den daværende Tjele Kommune.
Da en ny kommunesammenlægning gennemføres i 2007, bliver Tjele kommune en del af Viborg kommune.
Fynbohus forbliver en selvejende institution, og der er indgået en samarbejdsaftale såle-des at Fynbohus er en del af Voksen Handicapområdets specialiserede Bo og aktivitetstil-bud i Viborg Kommune. Organiseret under HPU (Handicap, Psykiatri og Udsatte).
Fynbohus´ øverste ledelse består af en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer, samt en fuldtidsansat leder.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år af gangen.
Der gennemføres valg til bestyrelsen, i de samme år som der er kommunalvalg.

Bestyrelsens medlemmer :

Formand John Koldby – valgt af bestyrelsens øvrige medlemmer mail : jk7@viborg.dk
Dorthe Nielsen – medarbejderrepræsentant mail : don@viborg.dk
Henning Hansen – valgt af LEV, Viborg afdeling mail : hth@energimail.dk
Ulla Serup Thomsen – valgt af Handicaprådet, Viborg Kommune mail : ullaserupthomsen@gmail.com
Ove Kent Jørgensen – valgt af Social og Arbejdsmarkedsudvalget, Viborg Kommune mail : okj@viborg.dk

Leder og sekretær for bestyrelsen Anne Vind mail : av1@viborg.dk

Sidst opdateret: 08.03.2018