Bruger/pårørendesamarbejde

Pårørendesamarbejde

På Fynbohus prioriteres det højt, at man som pårørende føler sig velkommen. Ikke blot i beboerens egen bolig, men også i fællesstuerne.
Her er mulighed for at indgå i samvær med de øvrige beboere og andre pårørende, hvis man ønsker dette. Der er altid kaffe på kanden!

Som personale er vi meget bevidste om, at I besidder en stor viden om jeres pårørende, en viden vi har meget brug for i vores daglige arbejde.
Med jeres viden og vores faglighed, kan vi gennem en respektfuld dialog skabe fælles forståelse, og danne rammerne for det bedst mulige samarbejde.

Vi arbejder ud fra kontaktpersonprincippet. Som pårørende vil I gennem samarbejde med borgeren og kontaktpersonen, medvirke til at skabe rammerne for, hvordan vi sammen kan yde den bedst mulige indsats. F.eks. i forhold til aftaler omkring borgerens daglige rutiner, familietraditioner, gensidigt informationsniveau el.a.

 

Se folder om bruger-pårørende samarbejdet

Sidst opdateret: 23.02.2017