Aflastningen - tilbud til hjemmeboende

Afdelingen indeholder 2 boliger med stue, soveværelse og eget bad.

Der er i hver bolig eget tv og mulighed for internetadgang.

Boligerne bruges primært af et skiftende antal hjemmeboende borgere, hvor familien i perioder har brug for aflastning.

 

Aflastningsafdelingen kan også tilbyde ophold for :

 

  • Borgere der bor i egen lejlighed uden døgndækning, og som har brug for extra støtte i f.eks. weekender og ferier,
  • Kommende beboere, der akut venter på, at der bliver en bolig ledig på Fynbohus.
  • Som akutplads i forbindelse med at en borger der bor i egen lejlighed (uden døgndækning), får det dårligt fysisk eller psykisk, udskrives efter en sygehusindlæggelse eller af andre grunde ikke kan bo alene i en periode.
  • I en akut situation i en familie, som bevirker at en hjemmeboende borger får brug for et midlertidigt men lidt længerevarende botilbud.
  • I forbindelse med akutanbringelser vil der ofte efterfølgende blive behov for et afklaringsforløb. Dette forløb kan f.eks. afdække, hvor meget støtte borgeren har behov for fremover – både i forhold til praktisk hjælp og pædagogisk støtte, hvilket botilbud der vil være egnet, hvilke ønsker og behov borgeren og de pårørende har for fremtiden, om det er muligt at vende tilbage til den bolig borgeren kom fra m.v.

 

Sidst opdateret: 08.06.2018