Aktivitetstilbuddet Kuben

Aktivitetstilbuddet i Kuben :

Kuben er primært et internt aktivitetstilbud for de borgere på Fynbohus, som ikke længere kan profitere af, at blive beskæftiget uden for huset.

Borgere udefra kan dog visiteres til beskæftigelse i Kuben, hvis der er behov for et aflastningsophold i en tidsbegrænset periode, eller hvis der planlægges en senere indflytning på Fynbohus.

Kuben er p.t. åben med personaledækning fra kl. 9.00 – 13.00 på alle hverdage.

Faciliteterne i Kuben kan frit bruges af hele beboergruppen senere på dagen, til aktiviteter i eftermiddags og aftentimerne.

Målsætninger :

At den enkelte borger, gennem aktiviteter og oplevelser gives mulighed for at udvikle sig gennem hele sit liv.

Alle mennesker kan, på stort eller lille plan, udvikle sig gennem hele livet. Udvikling af nye færdigheder, eller opretholdelse af de færdigheder man har (hvilket også kan være udvikling), behøver ikke at være afhængigt af funktionsniveau eller alder. Der vil næsten altid være ressourcer, som kan udvikles.

At styrke borgerens sociale liv og give ham eller hende mere selvværd og selvtillid.

Vi udvikler os gennem socialt samspil med andre.

Det er igennem samværet med andre at vores identitet, selvtillid og selvværd udvikles, og der skabes mulighed for at øge bevidstheden om hvem vi selv er, hvordan vi påvirker andre og selv bliver påvirket af vores omgivelser.

At give borgeren medindflydelse og medbestemmelse i egen hverdag :

Gennem medindflydelse og medbestemmelse i egen hverdag, får borgeren et større medansvar for at deltage så aktivt som muligt i sit eget liv.

Det sociale samvær i forbindelse med aktiviteter, udvikler borgerens kendskab og muligheder i forhold til at forstå de sociale og demokratiske spilleregler.

Igennem et omfattende billedmateriale og andre verbale og nonverbale kommunikationsformer, inddrages borgerne i videst muligt omfang i valg, planlægning og udførelse af de aktiviteter der udbydes i Kuben.

At få borgeren til at føle, - at alle har en plads at udfylde, - at alle kan meget selv, - at alle har en betydning og er en del af et fællesskab.

Udgangspunktet er, at alle aktiviteter planlægges i samarbejde med den enkelte borger, ud fra den enkeltes ønsker, behov og funktionsniveau. Nøgleordene er – udvikling – omsorg – tryghed.

Aktiviteterne planlægges i moduler, enten som projektorienterede emnedage, eller som enkeltstående aktiviteter, der tilgodeser den enkeltes ønsker og behov.

Dagens aktiviteter tager hver dag deres udgangspunkt i morgensamlingen, som indeholder snak og hygge samt orientering og diskussion af dagens aktivitetstilbud.

Sidst opdateret: 08.06.2018