Målgruppe

Fynbohus modtager udviklingshæmmede borgere med meget forskellige fysiske og psykiske handicaps, men fælles for dem alle er, at de har behov for et botilbud med personalemæssig døgndækning. 

Nogle af de borgere der bor på Fynbohus, har udover deres udviklingshandicap, også en psykiatrisk diagnose.

Borgerne er alle voksne over 18 år.

Før indflytningen har de oftest levet en del af deres liv et andet sted, og den tilværelse de har haft samt deres sociale, adfærdsmæssige eller psykiske vanskeligheder er derfor meget forskellige.

Borgere med udviklingshandicap kan have adfærdsforstyrrelser i form af destruktiv, rastløs, aggressiv, selvskadende, stereotyp eller sexuelt afvigende adfærd, - og nogle af dem udvikler yderligere deciderede psykiatriske lidelser som depression / mani, psykoser, OCD (tvangshandlinger), skizofreni, spiseforstyrrelser el.a.

Indenfor målgruppen, vil der også være borgere med hjerneskader i form af spasticitet, epilepsi, sansehandicap el.a., og der kan være medfødte eller senere opståede fysiske handicap.

Nogle af borgerne er fysisk handicappede i en grad, så de har behov for rollator eller kørestol.

 

Borgerne har brug for omfattende støtte til :

Udvikling og vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder.

Deltagelse i det sociale samvær /fællesskab – udvikling af sociale kompetencer.

Evt. støtte til kommunikative vanskeligheder i form af verbale og nonverbale kommunikationssystemer.

Træffe valg og få indflydelse på egen situation.

Personlig hygiejne og ADL.

Konfliktløsning.

Administration af medicin og økonomi.

Ledsagelse til læge, tandlæge, Oligofreniklinikken, sygehusindlæggelse, frisør, indkøb, aktiviteter og lignende.

Sidst opdateret: 20.04.2020