Personale

Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består primært af pædagoger, men også af sundhedsfagligt uddannede medarbejdere, rengøringspersonale, samt en deltidsansat kontorassistent.

Værdier :

-  Det vægtes højt at øge eller vedligeholde beboernes egenomsorg, således beboeren føler at :

-  Jeg kan meget selv og jeg har ret til medborgerskab.

-  Jeg har en plads at udfylde.

-  Jeg betyder noget for andre.

-  Der er brug for mig.

Personalets faglighed tager sit udgangspunkt i at :

  • Udvikle og vedligeholde beboernes evner og færdigheder.
  • Beboerne har en hverdag, hvor tillid og tryghed er udgangspunktet.
  • Der er fokus på livskvalitet og sundhedsfremme.
  • Der er tid og rum til nærvær og fællesskab.
  • Der tages udgangspunkt i den enkelte beboers personlighed samt tidligere liv og baggrund.
  • Der tilbydes aktiviteter og oplevelser.
  • Personalets indfaldsvinkel til beboeren er anerkendende og værdsættende.
  • Personalets pædagogiske og sundhedsfaglige viden og erfaring er på et højt niveau.

Personalet arbejder anderkendende samt ud fra en neuropædagogisk tankegang.

Sidst opdateret: 04.03.2018