Studerende

Fynbohus er et døgndækket bo- og aktivitetstilbud med 22 voksne udviklingshæmmede borgere med psykiatriske diagnoser. Derudover har vi 2 aflastningsboliger.

Borgerne er ca. mellem 25-80 år, de er delt op i 3 grupper med 7-8 borgere i hver.

Det er en meget forskellig borgergruppe med mange forskellige problemstillinger, fysisk såvel som psykisk. Nogle af borgerne har boet her i mange år, faktisk nogle i over 40 år. Andre er flyttet til for nylig pga. begyndende vanskeligheder med at klare tilværelsen i egen bolig uden døgndækning af personale.

Vi arbejder ud fra neuropædagogisk viden.

Vi arbejder med borgeren i centrum og med konsekvent anerkendende positiv tilgang til borgeren. Vi tager udgangspunkt i individets unikke personlighed og tager hensyn til den enkeltes funktionsniveau med afsæt i potentialer og udviklingsmuligheder. 

På Fynbohus er det primært socialpædagoger, men også social og sundhedspersonale der tager sig af beboerne. Desuden er der også ansat servicepersonale.

For at blive studerende kræver det en vis form for robusthed fysisk såvel som psykisk.

Man kommer på forbesøg i 2 dage, i en dagvagt og en aftenvagt, og når man starter er der introforløb de første 14 dage.

Der vil være blandet dag- og aftenvagter, samt arbejde hver anden weekend.

 

Praktikvejledere: Socialpædagog Bettina Damsgaard og Birte Rødgaard Hougaard.

Sidst opdateret: 18.03.2020